BAO XE RIÊNG HỘI AN ĐI ĐÀ NẴNG

Khoảng cách: 30 km

Thời gian: 40 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 220k
2 chiều
Xe 7 chỗ 1 chiều 270k
2 chiều
Xe 16 chỗ 1 chiều 400k
2 chiều