Xe Taxi sân bay Đà Nẵng

Khoảng cách: 30km

Thời gian: 45 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 250k
2 chiều 500k
Xe 7 chỗ 1 chiều 300k
2 chiều 600k
Xe 16 chỗ 1 chiều 400k
2 chiều 800k