BAO XE RIÊNG ĐÀ NẴNG ĐI HỘI AN

Khoảng cách: 30km

Thời gian: 40 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 220k
2 chiều
Xe 7 chỗ 1 chiều 270k
2 chiều
Xe 16 chỗ 1 chiều 400K
2 chiều