BAO XE RIÊNG ĐÀ NẴNG ĐI HỘI AN

Khoảng cách: 30km

Thời gian: 40 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 250K
2 chiều 500K
Xe 7 chỗ 1 chiều 300K
2 chiều 600K
Xe 16 chỗ 1 chiều 400K
2 chiều 800k