BAO XE RIÊNG HỘI AN ĐI BÀ NÀ

Khoảng cách: 55 km

Thời gian: 60 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 550K
2 chiều 1000K
Xe 7 chỗ 1 chiều 600K
2 chiều 1100K
Xe 16 chỗ 1 chiều 800K
2 chiều 1400K