Xe Đà Nẵng đi Huế

Xe Đà Nẵng đi Huế

CÁC LOẠI XE

XE 4 CHỖ

  • 1,300K (1 chiều)
  • 1,900K (2 chiều)

XE 7 CHỖ

  • 1,600K (1 chiều)
  • 2,200K (2 chiều)

XE 16 CHỖ

  • 1,800K (1 chiều)
  • 2,700K (2 chiều)

-----CHÚC BẠN CHUYẾN ĐI VUI VẺ----